ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (อ่าน 236) 21 ธ.ค. 65
ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู (อ่าน 224) 09 ธ.ค. 65
แข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าปีการศึกษา 2565 (อ่าน 23) 23 พ.ย. 65
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าปีการศึกษา 2565 (อ่าน 27) 21 พ.ย. 65
สวดมนต์ประจำวันศุกร์ (อ่าน 22) 21 พ.ย. 65
ทำบุญเนื่องในวันพระประจำเดือนพฤศจิกายน ณ วัดคลองเจริญ (อ่าน 21) 18 พ.ย. 65
เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 22) 18 พ.ย. 65
รับการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 20) 18 พ.ย. 65
านมหกรรมกองทุน​แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 (อ่าน 20) 18 พ.ย. 65
ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 15) 18 พ.ย. 65
ฉีดวัคซีนบาดทะยัก และมะเร็งปากมดลูก (อ่าน 16) 18 พ.ย. 65
ค่ายทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 20) 18 พ.ย. 65
มอบมอบทุนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 21) 18 พ.ย. 65
ร่วมงานเกษียณข้าราชการครูอำเภอเขาฉกรรจ์ (อ่าน 25) 18 พ.ย. 65
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 19) 18 พ.ย. 65
ต้อนรับคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 17) 18 พ.ย. 65
ยี่ยมและมอบทุนการศึกษาโครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (อ่าน 16) 18 พ.ย. 65
พิธีมอบปลอกแขนและเกียรติบัตรแก่สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 19) 18 พ.ย. 65
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นวันที่ 2 (อ่าน 17) 18 พ.ย. 65
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 20) 18 พ.ย. 65
ไหว้ศาลประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นศิริมงคล (อ่าน 21) 18 พ.ย. 65
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่ 3 ครูสมภบ ทานกระโทก (อ่าน 16) 18 พ.ย. 65
อนรับคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 15) 18 พ.ย. 65
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 26) 18 พ.ย. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย (อ่าน 15) 18 พ.ย. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 15) 18 พ.ย. 65
ประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้มครูผู้ช่วย นางสาวสุมิตตา เติมกระโทก ครั้งที่ 4 (อ่าน 23) 17 พ.ย. 65
เบสทักษะอาชีพ ครูสุมิตตา เติมกระโทก (อ่าน 244) 16 ก.ย. 65
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 97) 28 ม.ค. 65
วันครู2565 (อ่าน 619) 20 ม.ค. 65
ประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้มครูผู้ช่วย นางสาวสุมิตตา เติมกระโทก ครั้งที่ 3 นางสาวอัญธิการ์ สุขแก้ว ครั้งที่ 4 (อ่าน 610) 20 ม.ค. 65
ประเมินและเตรียมความพร้อมอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายสมภบ ทานกระโทก (อ่าน 610) 20 ม.ค. 65
ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 532) 25 ต.ค. 64