ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเจริญ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 196.5 KB 64729
คู่มือประเมินวิทยฐานนะ วPA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 825.13 KB 64731
แบบข้อตกลงในการประเมินไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 21.43 KB 64729
แบบข้อตกลงในการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 64730
แบบข้อตกลงในการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 64728
แบบฟอร์ม- log-book Word Document ขนาดไฟล์ 15.4 KB 85239
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.08 KB 85236
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 360.5 KB 84961
ระเบียบและการปฏฺบัติตนของนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเจริญ Word Document ขนาดไฟล์ 40.79 KB 85160
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม "พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี" 85053
คู่มือการอบรม DLIT 85310
คู่มือและแนวปฏิบัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.53 MB 85181