ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเจริญ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 196.5 KB 118792
คู่มือประเมินวิทยฐานนะ วPA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 825.13 KB 118792
แบบข้อตกลงในการประเมินไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 21.43 KB 118792
แบบข้อตกลงในการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 118790
แบบข้อตกลงในการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 118789
แบบฟอร์ม- log-book Word Document ขนาดไฟล์ 15.4 KB 139303
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.08 KB 139310
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 360.5 KB 139026
ระเบียบและการปฏฺบัติตนของนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเจริญ Word Document ขนาดไฟล์ 40.79 KB 139224
>ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม "พลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี" 139116
>คู่มือการอบรม DLIT 139371
คู่มือและแนวปฏิบัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.53 MB 139248